Tagged : bukan spam

spammer

Tersangka?

Sebelum dilanjutkan, agar tidak menimbulkan huru-hara, buruk prasangka dan meletakan asas praduga tidak bersalah pada tatanan yang paling tinggi, setidaknya perlu penjelasan terlebih dahulu. Preet!!! Sampai dengan berita ini naik cetak, masih belum didapat...